SP OPTIK
SP OPTIK
v 90 sekundách
Služby a
cenník
eKasa
Referencie
KONTAKT

Komplexný informačný systém

pre správu optiky

majte svoju optiku pod kontrolou

🤔Z čoho všetkého pozostáva náš softvér❓:

 • evidencia zákazníkov, zákaziek a vyšetrení
 • skladová evidencia vlastného,komisného skladu, skladu skiel a kontaktných šošoviek
 • evidencia faktúr a dodacích listov
 • cenník služieb a výkonov
 • prehľady a tlačové zostavy pre kontrolu a plánovanie
 • správa používateľov a prístupových práv

❓Nestačí❓ Ponúkame rozšírené moduly:

 • Vytváranie remarketingových zoznamov pre oslovenie klientov
 • Aplikácia pre telefóny s operačným systémom Android (sms notifikácie)
 • Multiplatformová aplikácia cashflow - online prehľady

Poskytuje:

 • hlavná hniha
 • e-mailové notifikácie
 • inventúra skladov
 • tlač inventúrnych súpisov, klientskych kariet, vyšetrení, pokladničných dokladov a zákazkových listov
 • on-line prepojenie viacerých prevádzok (nevyžaduje sa stále pripojenie na internet)
 • aktuálne číselníky lekárov, výkonov a diagnóz
 • zasielanie hromadných e-mailov pre účely marketingu
 • prepojenie s on-line registračnou pokladnicou (eKasa)
 • kompatibilita s čiarovými a QR kódmi
 • prepojenie s čítačkami čiarových kódov a tlačiarňami štítkov
 • záloha a obnova databázy

Ďakujeme všetkým naším zákazníkom a potencionálnym zákazníkom
za ich návštevu v našom stánku na OPTE